နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > သတင်းအချက်အလက် > တရုတ်ယူနန > တရုတ်ပြည်အကြောင်း

တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်းကြီးဌာန

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်းကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွား ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး၊ နယ်စပ်ဂိတ်နှင့် စီးပွား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ကို ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်သည့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဌာန ဖြစ််ရာ ကွပ်ကဲမှု အောက်မှာ ဝန်းကြီးရုံး၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ တရားဥပဒေရေးရာဌာန၊ ဘဏ္ဍရေးဌာန၊ ဈေးကွက် စည်းကမ်းရေး ဌာန၊ ပြည်ပ စီးပွား ရေးဌာန၊ ပြည်ပ ထောက်ပံ့ ရေးဌာန၊ ပြည်ပ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု နှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောက်ရွက်မှု ဌာန၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စီးပွား ကူးသန်း ရောင် ဝယ် ဆက်ဆံရေး ဌာန၊ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲဌာန၊ အာရှဌာန၊ ဥရောပဌာန၊ အာဖရိကဌာန၊ အမေရိကတိုက်ဌာန၊ ပြည်ပရေးရာဌာန စသည့် ဌာနများ ပါရိှသည်။

နေရပ်လိပ်စာ။ တရုတ်နိုင်ငံ ပီကင်းမြို့ အရှေ့ချမ်းအန်းလမ်းမ အမှတ်၂။

စာပို့နိပါတ်။ ၁၀၀၇၃၁။

တယ်လီဖုန်း။၈၆-၁၀-၆၅၁၂၁၉၁၉

ကြေးနန်းနံပါတ်။ ၈၆-၁၀-၆၅၆၇၇၅၁၂

အင်တာနက်စိုက်။ http://www.mofcom.gov.cn/

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

    မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
    နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်