နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > သတင်းအချက်အလက် > တရုတ်ယူနန > တရုတ်ပြည်အကြောင်း

ယူနန်ပြည်နယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဦးစီးဌာန။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ပြည်နယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဦးစီးဌာန သည် ပြည်နယ် အတွင်းနှင့်အပြင် စီးပွား ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေး၊ နယ်စပ်ဂိတ် နှင့် စီးပွား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ် ဌာနခွဲ ပေါင်းစပ်သည့် ပြည်နယ် အဆင့် ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ရာ ယူနန်ပြည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများ နှင့် စီးပွား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ညွန်ကြားရေးမှူးဌာန နှင့် ယူနန်ပြည်နယ် အစိုးရ နယ်စပ်ဂိတ် ကွက်ကဲအုပ်ချုပ်ရုံး နာမည်ကို လည်းအခြား နိုင်ငံအတွက် နာမည်ပြထားပြီး ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ဌာနရုံး၊ တရားဥပဒေရေး ရာဌာနခွဲ၊ ဘဏ္ဍရေးဌာနခွဲ၊ ပြည်ပစီပွားရေး ဌာနခွဲ၊ ပြည်ပ ရေးရာဌာနခွဲ၊ နိုင်ငံခြားငွေ ဌာနခွဲ၊အဆီယံ ဌာနခွဲ၊ဈေးကွက် ဌာနခွဲ၊လုပ်ဆောက်မှု ဌာနခွဲ၊ ပြည်ပကူးသန် းရောင်းဝယ် ရေးဌာနခွဲ၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဌာနခွဲ၊ သတင်း အချက်အလက်ဌာနခွဲ၊ စက်မှု လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ နယ်စပ် ဂိတ်စီမံခန့်ခွဲ ဌာနခွဲ၊ ကုန်းလမ်း နယ်စပ်ဂိတ်ဌာနခွဲ၊ လေဆိပ်နှင့် ဆိပ်ကမ်းဌာနခွဲ စသည့် ဌာနခွဲ ပါရိှသည်။

နေရပ်လိပ်စာ။ တရုတ်နိုင်ငံ ကူးမင်းမြို့ ပင်းကင်းလမ်းမ အမှတ်၁၇၅။

စာပို့နိပါတ်။ ၆၅၀၀၁၁။

အင်တာနက်စိုက်။ http://www.bofcom.gov.cn

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်