နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > သတင်းအချက်အလက် > ပြခန်းလှုပ်ရှားမှု

တရုတ်(ရှမ်ဟဲ) အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကူး ဝယ်ယူမှု ပြပွဲကျင်းပမည်ဖြစ

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

တရုတ်(ရှမ်ဟဲ) အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကူး ဝယ်ယူမှုပြပွဲ (ISF CHINA) ကို ၂၀၀၂ခုနှစ်က စတင် ကျင်းပတ်ခဲ့ ပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော် ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်ဟဲမြို့ ပြည်သူ့အစိုးရ ပူးပေါင်းကျင်းပ၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် မြို့၂၃ခု ကူညီ ကျင်းပသော နိုင်ငံတော် ပြပွဲသို့ မြှင့်တင် လိုက်သည်။ နှစ်စဉ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြီး တရုတ်နိုင်ငံ တွင် အဆင့်မြင့်ဆုံး၊ ပမာဏ အကြီးဆုံးသော နိုင်ငံကူး ဝယ်ယူမှုပြပွဲ ဖြစ်သည်။ ဤပြပွဲသို့ နိုင်ငံတကာ ကုန်သည်များနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကုန်သည်များ တက်ရောက်ကြသည်။ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် တရုတ်(ရှမ်ဟဲ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကူး ဝယ်ယူမှုပြပွဲကို ရှမ်ဟဲမြို့ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဇုန် တွင် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်မှ ၁၈ရက်အထိ ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ရာနှင့်ချီပြီး သော ကုန်သည်များ တက်ရောက်ပြီး ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချပေးသူ ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှ ကျင်းပသော ပြပွဲတွင် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသ ၃၄ခမှ ကုန်သည်များ တက်ရောက် ပြသခဲ့ပြီး စက်မှု ကုန်ပစ္စည်းနှင့် စားသုံး ကုန်ပစ္စည် ၂၁၀၀မျိုး ဝယ်ယူပြီး ၂၀၀၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် အထိ နိုင်ငံခြား ကုန်သည်များက တရုတ်ပြည်တွင် တန်ဖိုး ေဒါ်လာသန်းပေါင်း ၂၀၀၀၀ကျော် သော ကုန်ပစ္စည်းများ ကိုဝယ်ယူခဲ့ ကြောင်းဖြစ်သည်။ ။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

    မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
    နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်