နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > သတင်းအချက်အလက် > ပြခန်းလှုပ်ရှားမှု

(၁၈)ကြိမ်မြောက် ကူမင်း ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် (၃)ကြိမ်မြောက် တောင်အာရှနိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲ သိကောင်းစရာ

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

(၁၈)ကြိမ်မြောက် ကူမင်း ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် (၃)ကြိမ်မြောက် တောင်အာရှ နိုင်ငံများ ကုန်စည် ပြပွဲတို့ သည် ၆-၆-၂၀၁ဝရက်နေ့ နံနက်၉နာရီ တွင် ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့ ၌ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဖွင့်လှစ်ရာ နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၃၀ခုနှင့် ပြည်တွင်းမှ ပြည်နယ် (ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်/တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်ရေးမြို့) ၂၁ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ယူနန်ပြည်နယ် ပါတီကေါ်မတီ်၊ ယူနန်ပြည်နယ်် ပြည်သူ့ ကွန်ဂရက် အမြဲတမ်း ကေါ်မတီ်၊ ယူနန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့အစိုးရ၊ ယူနန်ပြည်နယ် အတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက် ကြကြောင်း၊ ယင်းကူမင်း ကုန်စည်ပြပွဲ နှင့်် တောင် အာရှနိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲ တွင် စံပြ ကောင်တာ ၂၄၅၂ခု တပ််ဆင်ပြီး လွန်ခဲ့သောအကြိမ် ထက် ၁၁၈ခုပို တပ်ဆင် ထားကြောင်း၊ ယင်းစံပြ ကောင်တ ာ၂၄၅၂ခုအနက် ကူမင်း ကုန်စည်ပြပွဲ တွင် စံပြ ကောင်တာ၂၀၉၂ခု ၎င်း၊ တောင် အာရှနိုင်ငံများ ကုန်စည် ပြပွဲတွင် စံပြ ကောင်တာ၃၆၀ခု ၎င်း အသီးသီး တပ််ဆင် ထားကြောင်း၊ ဒီတစ်ကြိမ် ကူမင်း ကုန်စည်ပြပွဲ မှာ ကုန်စည် အမျိုးအလိုက် ခွဲခြားသော ပြခန််း၄ခန််းကို ၎င်း၊ သီးခြား အကြောင်းအရာ ပြခန်း၃ခန်း ကို၎င်း၊ ခင်းကျင်းပြသခန်း ၂ခန်း ကို၎င်း အသီးသီး တပ်ဆင် ထားကြောင်း၊ ကုန်စည် အမျိုးအလိုက် ခွဲခြားသော ပြခန််း၊ ဇီဝသယံဇာတ ပစ္စည်းအခန်း၊ ဓါတုဗေဒစက်မှု လုပ်ငန်းနှင့် သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းအခန်း၊ အသေးစား စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အချည်အထည် လုပ်ငန်းအခန်း တို့ဖြစ်၍ သီးခြား အကြောင်းအရာ ပြခန်းမှာ နိုင်ငံခြား ပြခန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်စေရေး အခန်းတို့ ဖြစ်၍ ခင်းကျင်း ပြသခန်းမှာ ကုန်သွယ် တံတားဦး ခံတပ် တည်ဆောက်ရေး သီးခြား အကြောင်းအရာ ပြခန်း၊ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ ခင်းကျင်းပြသ အခန်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်