နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > 区域招商ဒေသဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုခေါ်ယူခြင်း > လုပ်ငန်းရှင်ဖိတ်ခေါ်အခြေအနေ

ယူနန်ြပည်နယ် လုပ်ငန်းရှင် ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဆွဲဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်း အခြေအနေ

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

၂၀၀၃ခုနှစ် မှစ၍ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ ၁၀၀၀၀ကျော် ယူနန်ြပည်နယ်သို့ ဝင်ရောက် ပြီး တစ်နှစ်လျင် ၆၅%ဖြင့် တိုးမြင့့်လာ၏။ အခုလောလောဆယ် ကမ္ဘာ့အကြီး ဆုံး ကုမ္ပဏီ၅၀၀ အတွင်းရှိသည့် Nissho Iwai Corporation၊ Veolia Environnement၊ Wal-Mart Store,inc.၊ Carrefour၊ Metro AG၊ Icoke-coca-cola၊ Alcoa၊ McDonald’s Corp.၊ Carlsberg၊ Boeingနှင့် ThaiCeramicCo.LTD စသည့် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ ၁၀ခုသည် ယူနန်ြပည်နယ်သို့ ဝင်ရောက် အခြေပြုပြီး တရုတ်ပြည် အတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်သည့် CHINT-China၊ China Three Gorges Project Corporation(CTGPC )၊State Gride၊ China Huaneng Group၊ 999 Group၊ Wahaha Groupနှင့်New Hope Group တို့က ယူနန်ြပည်နယ် လည်း ဝင်ရောက်လာ လျက်ရှိသည်။ အကျဉ်းချုပ် အားဖြင့်် အဓိက အရင်းအနှီးသည် ဟောင်ကောင်၊ မာကောက် (macau) နှင့် ထိုင်ဝန် သေဒများမှ လာ၍ The British Virgin Islands၊ အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံများ၊ ကနေတာနိုင်ငံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ လာသည့် အရင်းအနှီးများ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးမြင့် လာနေသည်။ ယခုချိန်တွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုသည် ယူနန်ြပည်နယ် တွင် နယ်ပယ် အသီးသီး အဆက်မပြတ် တိုးချဲ့နေသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်