နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်စည်စီးဆင်းမ > ကုန်စည်စီးဆင်းမှုဌာန

တရုတ် COSCO LOGISTICS ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ အာဆီယံ လုပ်ငန်းရပ်ဌါန သည် ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းြမို့ စီးပွါးရေးဇွန်တွင် ဆိုင်းဘုတ် တင်ပါသည်

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

၂၀၁၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် တရုတ် COSCO LOGISTICS ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ အာဆီယံ လုပ်ငန်းရပ်ဌါန သည် ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းြမို့ စီးပွါးရေးဇွန်တွင် ဆိုင်းဘုတ် တင်ပါသည်။ ၎င်းသည် တရုတ်တွင် အာဆီယံနှင့် တောင်အာရှအတွက် အြကီးဆုံး ကုန်စည်လည်ပတ် စီးဆင်းမှု စခန်း ြဖစ်ကာ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာတွင် ၅၀၀၀စတုရန်းမီတာ ရှိပြီး အမျိုးစုံ အဆင့်မြင့် အုပ်ချုပ်သူ ၁၀၀ကျော်နှင့် အမျိုးစုံ အြကီးစား ဝန်ချီစက်ယန္တရား၊ အြကီးစား ဝန်တင် စက်ယန္တရား ၁၀၀ကျော် ရှိပါသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်