နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်စည်စီးဆင်းမ > ဂိတ်စခန်းအခြေအနေ

ပထမ တစ်ခု ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စစ်ဆေး ဝင်ထွက်ဂိတ်က ဟိုခုတ်(တရုတ်-ဗီယက်နန်) တွင်စတင ်အသုံးပြု လျက်ရှိသည်

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ြပည်နယ် ပထမတစ်ခု ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စစ်ဆေး ဝင်ထွက်ဂိတ်က ၂၀၁၀ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ဟိုခုတ် (တရုတ်-ဗီယက်နန်)တွင် စတင်အသုံး ပြုလျက် ရှိသည်။ ဟိုခုတ်ဂိတ်မှ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စစ်ဆေး ဝင်ထွက်လိုင်း ၄ လိုင်း အားလုံး တည်ဆောက်ပြီး အသုံးပြုလျက် ရှိ၍ ခရီးသည်များ စစ်ဆေး ဝင်ထွက်မှု လိုအပ်ချိန်သည် အရင်က လူတစ်ဦးလျင် ၁၇စက္ကန့်မှ ၇စက္ကန့့်အထိ လျှော့နည်း လာသည်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စစ်ဆေး ဝင်ထွက်ဂိတ်စံနစ်သည် မှတ်ပုံတင် အချက်အလက်များ၊ လက်ဗွေပုံစံ အချက်အလက်များနှင့် မျက်နှာ လက္ခဏာခွဲခြား သိမြင်နည်းပညာများ အတိုင်း အခြေခံပြီး ပြုလုပ်သည့် နယ် စပ် လူဝင်ထွက်မှု အချက်အလက်များ အော်တိုမက်တစ် ခွဲခြားသိမြင်သည့် စံ နစ်ဖြစ် ပါသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

    မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
    နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်