နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်း

တရုတ်နိုင်ငံ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်းကြီးဌာနသည် တံတား နှစ်လုံး အလို ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းေရာင်းပေးခြင်းနှင့် တည်ဆောက််ပေးခြင်း သဘော တူညီချက်ကို ချုပ်ဆိုအခါတွေ့စဉ်

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

၂၀၁၀ခုနှစ် ဇွန်လ၈ရက်နေ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်းကြီးဌာနသည် ဧရာဝါတီ ပခုက္ကူ လမ်းသံတံတားနှင့် ေညာင်တုံးလမ်း သံတံတားလို ဆောက်လုပ်ပစ္စည်း ေရာင်းပေးခြင်းနှင့် တည်ဆောက်် ပေးခြင်း သဘောတူညီချက်ကို ချုပ်ဆို အခမ်းးအနား ကျင်းပခဲ့သည်။ တရုတ် အပြည်ပြည်် ဆိုင်ရာ အစုရှယ်ရာ ကျိုးကိုင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီ၊ တရုတ် မြောက်ပိုင်း အပြည်ပြည််ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီ အုပ်စု၊ တရုတ် ဟူးပေးပြည်နယ် ဟွာကျိုး အကြီးစားစက်ယန္တရား လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီလီမီတီ စသည့် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီတို့သည် တံတား နှစ်လုံးကို ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း သဘောတူညီချက် ချုပ်ဆိုခွင့်ရခဲ့ပြီး တန်းဖိုးပမာဏ စုစုပေါင်း၆၅.၉၄သန်း Europeေငွရှိသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်းကြီး ဦးခင်းမောင်မင်း တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝန်းကြီးသည် တရုတ် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီက သဘောတူညီချက်အရ ၇လပတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်သင့်ထားပြီး လာမဲ့နှစ် မတ်လ ကုန်မှာ အရည်အချင်း ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်ပြီး နိုင်သည်ကို ခိုင်မာ ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ပခုက္ကူ တံတား အရှည်မီတာ၃၃၀၀ ရှိရာ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု ဆိုရင် ဧရာဝါတီမြစ်ပေါ် အရှည်ဆုံး တံတား ဖြစ်လာမည်။ေညာင်တုံး တံတား အရှည်မီတာ၂၃၀ဝ ရှိပါသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်