နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်း

ြန်မာ နိုင်ငံ၏ သရက်သီးများ တရုတ်နိုင်ငံသို့ အများအပြား တင်ပို့ခြင်း

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စာရင်း သတ်မှတ်ထားသော သရက်သီး အမျိုးအစား ၂၀၀ကျော်ရှိသည်၊ စာရင်းတွင် မရှိသော သရက်အမျိုး လည်းအများ ကြီးရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော အနှစ်၂၀တွင် နိုင်ငံ တဝှမ်းလုံး အလေ့ကျ ပေါက်သော သရက်သစ်ပင် အပြင် စိုက်ပျိုးထားသော သရက်သစ်ပင် ဧရိယာမိုင်ပေါင်း ၁၉၂၇၆၀ရှိသည်။ ပြည်တွင်း စားသုံးအပြင် ပြည်ပသို့ ကုန်စည်တင်ပို့ နိုင်ကြောင်း။ တရုတ် နိုင်ငံသို့ ပို့တာ အများဆုံးဘဲ။ တရုတ်နိုင်ငံသား အကြိုက်ဆုံး သရက်သီး အမျိုးသည် စင်တလုံ၊ ရွှေဟင်းတာ၊ ရင်းကွေး၃ မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် သရက်သီး ပို့ကုန်၄၄၃၆၁တန်၊ ပို့ကုန်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၁၉၄၅၀၀၀ရှိ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန အရာရှိတစ်ဦး ဖေါ်ပြပါသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

    မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
    နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်