နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်း

ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို အခြား လုပ်ငန်းရှင်အား ကန်ထရိုက်ခံခြင်း (out sourcing)နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အခြားလုပ်ငန်းရှင်အား ကန်ထရိုက် ပေးခြင်းဆိုတာ လုပ်ငန်း(ကန်ထရိုက်တာ contractor)သည် အမြုတေလုပ်ငန်းမဟုတ်သော လုပ်ငန်းကို အခြားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်အား ကန်ထရိုက်ယူသည့် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါသည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့နည်းရန်။ ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုနိုကောင်းမွန်ရန်၊ အပြိုင်အယှဉ် စွမ်းအားတိုးမြင့်ရန် ဖြစ်ကြေင်း။ ဆက်ဆံရေး နည်းပညာကို ကန်တရိုက်ယူခြင်း (ITO- Information Technology Outsourcing)၊ BPOကို ကန်ထရိုက် ယူခြင်း (BPO-Business Process Outsourcing)နှင့် KPOကို ကန်ထရိုက် ယူခြင်း(KPO-Knowledge Process Outsourcing) စသည့် အမျိုးမျိုး ပါရှိပါသည်။ ကန်ထရိုက် ယူသည့် ပထဝီ အခြေအနေ အလိုက် ပြည်တွင်း ကန်ထရိုက် ယူခြင့်နှင့် ပြည်ပ ကန်ထရိုက်ယူခြင်း ခွဲထားသည်။ ယခုအထိ တရုတ် နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတော် ကန်ထရိုက်ယူ မြို့၁၄ခု၊ နိုင်ငံတော် ကန်ထရိုက်ယူ အခြေချစခန်း၁ခု၊ နိုင်ငံတော် ကန်ထရိုက်ယူ စံပြဒေသ၃ခ ုတည်ထောင် ခဲ့သည်။ ဥပမာ၊ ဟူနန် ချင်းဖျင်ကိုကိန်းဂဏန်း ကုမ္ပဏီသည် ချမ်ရှား မြို့တွင် တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံ NHNကုမ္ပဏီ ကန်ထရိုက် ခံထားသည့် တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံ သမိုင်း၊ သတင်းသာနှင့် ဂျာနယ်များ၏ ကိန်းဂဏန်း၀.၃သန်းအား အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်သည်။ တရုတ် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ softwareကုမ္ပဏီ ဟူနန် ကုမ္ပဏီခွဲသည် NECကုမ္ပဏီအတွက် ချမ်ရှားမြို့တွင် ဂျာပန် ရုပ်မြင်သံပြား ထုတ်လွင့်စနစ်အား ဝန်ဆောင်သည်။ လာမည့် ၁၀နှစ်အတွင်း မ္ဘော့ကန်ထရိုက်ယူ လုပ််ငန်းဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်း ၁၅၀၀ရောက်ရှိ နိုင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ဖြတ် ရင်းနှီးမှုကို ဖြတ်ကျော်မည်ဖြစ်။ အမေရိကန်၊ EU၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ဒေသံများသည် ယနေ့ ကန်ထရိုက် ထုတ်ပေးခြင်း အကြီးဆုံးသော နိုင်ငံနှင့်ဒေသ ဖြစ်သည်။
မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်