နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ရောင်းအားဝယ်အားကဏ္ဍရပ်

ယူနန်ပြည်နယ် ကျောက်မီသွေး ဗေဒစက်မှု လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီီသည် ကျောက်မီသွေး သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအမျိုးကို ရောင်းပေး ခြင်း။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ပြည်နယ် ကျောက်မီသွေး ဗေဒစက်မှု လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီီသည် ယူနန်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကော်မတီနှင့် အစိုးရက လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီကြီး တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုမူဝါဒ ချမုတ်ဆောက်ရွက်သည့် ကာလအတွင်း ၂၀၀၅ခုနှစ် တည်ထောင်ခဲ့သော ပြည်နယ်ပိုင် အလွန်ကြီးမား လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီီအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ယူနန်ပြည်နယ် ကျောက်မီသွေး ဗေဒစက်မှု လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီ ကွပ်ကဲအောက် ယူနန် ယူဝီကုမ္ပဏီလီမီတက်၊ ယူနန် တုံးယင်းကျောက်မီးသွေး အားလျှပ်စစ် ကုမ္ပဏီလီမီတက်၊ ယူနန် သန်းစင်စွမ်းအင် ကုမ္ပဏီီလီမီတက် စသည့် ကုမ္ပဏီီလီမီတက် ၁ဝခုကျော် ရိှပြီး ယူနန်ပြည်နယ် ကူးမင်းမြို့၊ ချီကျင်းမြို့၊ ဟုန်ဟိုး၊ ကျောက်ထံုး ဒေသအသီးသီး တည်ရိှသည်။ အခုဆိုရင် ယူနန်ပြည်နယ် ကျောက်မီသွေး ဗေဒစက်မှု လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီသည် ဝန်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမား စုစုပေါင်း၅၀၀၀၀ယောက် ရိှပြီးပိုင်ဆိုင်မှု ငွေရင်းယွမ် တန်ဖိုးပမာဏ ၃၂၇၀၀သန်း ရိှသည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ကျောက်မီသွေး၊ မီးသင်းပြီး ကျောက်မီသွေး၊ ပလဲဓာတ်မြေဩဇာ၊ ammonia complex၊ အမိုနီယံနိုက်ရိတ် ၊methanol၊ ဆိုဒါ၊ အချောမကိုင်သည့် benzene၊polyethylene ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲဒန်၊ ဘိလပ်မြေစသည့် အဓိကပစ္စည်း၃၀မျိုးလောက်ထုပ်လုပ််နေသည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်