နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ရောင်းအားဝယ်အားကဏ္ဍရပ်

ယူနန်ပြည်နယ် တံတား--လမ်း ဆောက်လုပ်ရေး အစုရှယ်ယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ပြည်ပဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို ကန်တရိုက်ယူခြင်း။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ပြည်နယ် တံတား--လမ်း ဆောက်လုပ်ရေး အစုရှယ်ယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မှတ်ပုံတင်ေငွ ရင်းယွမ်ေငွ သန်းပေါင်း၃၅၀ရှိပြီး ယူနန်ပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် နိုင်ငံပိုင်် အစုရှယ်ယာချုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီတခု တည်းဖြစ်သည်။ ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေး လက်မှတ်၊ တံတား--လမ်း ဆောက်လုပ်ရေး ပထမအဆင့်အရည်အချင်း အထွေထွေကန်ထရိုက်ယူခြင်းနှင့် အထူးကန်ထရိုက်ယူခြင်း၊ လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေး ပထမအဆင့် အရည်အချင်း အထူး ကန်ထရိုက်ယူခြင်း၊ ကားလမ်း ဆောက်လုပ်ရေး ဒုတိယအဆင့် အရည်အချင်း အထူး ကန်ထရိုက်ယူခြင်း၊ စည်ပင်သာယာရေး၏ အများပိုင် အသုံးအဆောင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တည်ဆောက်ရေး ဒုတိယအဆင့် အရည်အချင်း ကန်ထရိုက်ယူခြင်း ရှိပြီး ယူနန် ပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တွင် လုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်သည့် အမာခံ လုပ်ငန်းဖြစ်သည်၊ ယူနန် ပြည်နယ်တွင် စံမှီဆောက်လုပ်ပြီး အစုရှယ်ယာဖြင့် စတော့ရောင်းဝယ်ရေး ဌါနတွင် ရောင်ဝယ်ပြင်ဆင်သည့် အစုရှယ်ယာစနစ် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အများသိသော ထုတ်လုပ်ရေး ဌါနထုတ်လုပ်သည့် တံတား၊ ကားလမ်း၊ လိုဏ်ခေါင်း၊ လမ်းပြင်တွေ ဆောက်လုပ်သည့် ကိရိယာ အလုံး၁၀၀၀ကျော် ရှိသည်။ အထွေထွေ ပါဝါကီလိုဝင် ၁သန်းကျော် ရှိသည်၊ တစ်နှစ်လျင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး တန်ဖိုး ယွမ်သန်းပေါင်း၂၀၀၀ အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်သည့် စွမ်းအားရှိသည်။

လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းသည် ကားလမ်း၊ တံတား၊ လိုဏ်ခေါင်း၊ ရေအား၊ စည်ပင်သာယာနှင့် အိမ်ခြေများ၏ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စီမံကိန်းတိုင်းတာရေး၎င်း၊ ခေတ်မီသည့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်း၏ လေ့လာရေးနှင့် အသုံးချခြင်း၎င်း၊ လမ်းကြောင်းCCTV၏ သုတေသန ထုတ်လုပ်ရေး၎င်း၊ ဇါဝစီမံကိန်း၊ ကိုယ်ပိုင် အိမ်ရာခြံမြေ၊ ရေအားလျှပ်စစ်၊ ခရီးထွက်ခြင်းနှင့် လှယ်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်းရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးတွေကို ရင်းနှီးမှု၎င်း၊ ပြည်ပကားလမ်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို ကန်ထရိုက်ယူခြင်း၎င်း၊ ပြည်တွင်း နိုင်ငံတကာ တင်ဒါဒေါ်ခြင်း၎င်း၊ အထက်ပါ ပြည်ပစီမံကိန်းလို ကိရိယာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများကို ပို့ကုန်၎င်း၊ အထက်ပါ ပြည်ပစီမံကိန်းလို အလုပ်သမားကို စေလွှတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။

web:WWW.YNLQ.COM.CN

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်