နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ရောင်းအားဝယ်အားကဏ္ဍရပ်

ယူနန်ပြည်နယ် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ကုမ္ပဏီီလီမိတက် အုပ်စုသည် ပြည်ပအတွက် အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ကန်ထရိုက် ယူနေခြင်း။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

ယူနန်ပြည်နယ် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကုမ္ပဏီီလီမိတက် အုပ်စုသည် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ကန်ထရိုက်ယူခြင်း၊ အိမ်ရာခြံမြေ ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ဆောက်လုပ်ရေးကို ရင်းနှီးတည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ််ခြင်း၊ စက်ယန္တရား တပ်ဆင်ခြင်း၊ လမ်းတံတားဆောက်လုပ််ခြင်း၊ တာတမံဆောက်လုပ််ခြင်း၊ အိမ်ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းနှင့် စက်ယန္တရား ရောင်းပေးခြင်း၊ အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်း၊ အဆောက်အဦး ဆိုင်ရာ သပ္ပံနည်းပညာ လေ့လာခြင်း၊ တိုင်းတာလေ့လာခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်စသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်သော ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခု ဖြစ်ရာ ောက်မှာ အရင်းအနှီးအားလုံးကို ချုပ်သောကုမ္ပဏီီသေး၊ အစုရှယ်ရာကိုင် ကုမ္ပဏီီသေး၊ တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲသော ကုမ္ပဏီီသေး၊ ပြည်ပတည်ရိှ ဌာနလည်းရှိိပြီး စုစုပေါင်း ၂၇ခုရှိရာ ယခုအလုပ်သမား ၃၆၆၉၉ယောက်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု တန်းဖိုးစုစုပေါင်း ယွမ်၁၁၇၁၄သန်း ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်လုံး အရောင်းအဝယ် ပမာဏ တန်းဖိုးစုစုပေါင်း ယွမ်၂၀၀၀၀ရှိပြီး ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု ဧရိယစတုရန်းမီတာ ၆၀သိန်းကျော် ရှိပါသည်။

ယူနန်ပြည်နယ် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ကုမ္ပဏီီလီမိတက် အုပ်စုသည် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ကန်ထရိုက် ယူခြင်း အရည်အချင်းအဆင့်တစ်ဆုနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အထူးအရည်အချင်းဆု ၉၀ဆုရရှိခဲ့ရာ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှ၂၀၀၈ခုနှစ်အထ ိ၅နှစ်အတွင်း တရုတ်ပြည်ကန်ထရိုက်ယူခြင်း ဆောက်ရွက်သည့် စွမ်းအားရှိ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီ ၆၀ခုတွင်၎င်း၊ တရုတ်ပြည် ကန်ထရိုက်ယူခြင်း ဆောက်ရွက်သည့် ဝင်ငွေပမာဏ များသည့်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီီ၅၀ခုတွင် ပါဝင်ပြီး တရုတ်ပြည် စွမ်းအားရှိလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီ ၅၀၀ခုတွင် တစ်နှစ်ဆက်တစ်နှစ် ၁၇နှစ်ဆက်လာ ပါဝင်ရာ ယူနန်ပြည်နယ် အတွင်း၁၇နှစ်ဆက်လက် တရုတ််ပြည် စွမ်းအားရှိလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီ၅၀၀ခုတွင် ပါဝင်သော လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ယူနန်ပြည်နယ် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကုမ္ပဏီီလီမိတီအုပ်စုအား တရုတ််နိုင်ငံ စီးပွာကူးသန်းဝန်းကြီးဌာနသည်် ပြည်ပအရောင်းအဝယ် ဆောက်ရွက်ခွင့်၎င်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ဆောင်ခွင့်၎င်း၊ နိုင်ငံခြား စီမံကိန်းအဆင့်အမြင့်ဆုံးခွင့်ကို ထုတ်ပေးခဲ့ရာ ယူနန်ပြည်နယ် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကုမ္ပဏီီလီမိတက် အုပ်စုက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းဌာန လည်းဖွင့်လှစ် ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ကစပြီး ယူနန်ပြည်နယ် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကုမ္ပဏီီ လီမိတက်အုပ်စုက အခွင့်ကောင်းယူပြီး အာရှနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းဈေးကွက်ကို သွားလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ၊ ကစားကွင်း၊ လေယာဉ်ကွင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး၊ ရုံးခန်း၊ ဓာတ်အားခွဲရုံစသည့် စီမံကိန်း၁၀၀ ခုကျော် ဆောက်လုပ်ပြီး စီမံကိန်းတည်ရိှ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်နှင့် နိုင်ငံခြား ခေါင်းဆောင်းများ ချီးကျူးခြင်း ရခဲ့ပါသည်။

ယူနန်ပြည်နယ် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကုမ္ပဏီီ လီမိတက်အုပ်စုသည် ကိုယ့်စွမ်းအားကို ထိထိရောက်ရောက် ဆက်လက်သုံးပြီး ပြည်ပနှင်ြ့ပည်တွင်း အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရေး ဈေးကွက်ကို ကောင်းမွန်စွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မည်။ တစ်ခါလည်း ဂုုဏ်သိက္ခနှင့် သိပ္ပံနည်းပညာဖြင့် ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ပြီး ပြည်ပနှင်ြ့ပည်တွင်း ကုန်သည်အတွက် တက်ကြွစွာ အကျိုးဆောင် ပေးမည်။

[အရဇယားပြုစုခြင်း]

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်