နေ့စွဲွ:
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ:ဟုမ်း-မ် > ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ > ရောင်းအားဝယ်အားကဏ္ဍရပ်

လာအိုနိုင်ငံမှာ လားဖိုးလားပြည်နယ် ချစ်ကြည်ရေး ဆေးရုံစီမံကိန်းကို တွေ့စဉ်။

လာရသည့်ပင်ရင်း:  နေ့စ:

လာအိုနိုင်ငံမှာ လားဖိုးလားပြည်နယ် ချစ်ကြည်ရေး ဆေးရုံစီမံကိန်းကို တွေ့စဉ်။

လာအိုနိုင်ငံမှာ ဗီယင်ကျန်း AmmoniumChloride တူးဖေါ်ခြင်းနှင့် အချောကိုင်ခြင်း ဆောက်လုပ်ရေး စီီမံကိန်း တွေ့စဉ်။

လာအိုနိုင်ငံ တုံးချန်းဟိုတယ် တွေ့စဉ်။

လာအိုနိုင်ငံအရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကစားကွင်း စီီမံကိန်းရေးဆွဲပုံ။

ကမ်ပူချားနိုင်ငံမှာအစိုးရရုံအဆောက််အဦး တွေ့စဉ်။

မူပိုင်းခွင့့်် အရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှသတင်းစင်တာ | မှတ်ပုံတင်ခြင်းတျန်း(ယူနန်)အမှတ် တျန်း(ယူနန်)အမှတ် ၀၉၀၀၅၇၇၃
နည်းပညာပံ့ပိုးမ႐ုပေကျင်းကျုံပိုင်ရှင့်ကုမ္မဏီလီမိတက်